login

Dobrodošli na internet stranice Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji

Ured državne uprave obavlja poslove državne uprave na području karlovačke županije utvrđene Zakonom o sustavu državne uprave i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama.

Ured državne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje, a koji se odnose na:
– gospodarstvo
– društvene djelatnosti
– imovinsko pravne poslove
– opću upravu
– nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

U uredu državne uprave obavljaju se i opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi, poslovi koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Središnjeg državnog ureda za upravu, poslovi planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima za potrebe ureda državne uprave te poslovi koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

Najnovije obavijesti

PRIJEVREMENI IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR – 11. rujna 2016.
...
Objavljeno: 01.08.2016
U Karlovcu održan redovni sastanak Kolegija predstojnika Ureda državne uprave u županijama

Dana 08. srpnja 2016. godine u Karlovcu je u organizaciji Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji održan redovni sastanak Kolegija predstojnika ureda državne uprave u županijama. Naime, sukladno članku 20. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama („Narodne novine“ broj 40/12, 51/12, 90/13)Kolegij predstojnika sastaje se po potrebi, a redovno jednom u dva mjeseca, s ciljem da se rješavaju pitanja značajna za rad državne uprave, predlažu mjere za unapređenje stanja i osiguravanja jednakog postupanja u istovrsnim predmetima na području cijele Republike Hrvatske.

Prilikom otvaranja redovnog sastanka Kolegija, uz predstojnicu Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji Ines Pavlačić, pozdravne govore održali su zamjenik ministrice uprave Žarko Katić, župan Karlovačke županije Ivan Vučić i u ime gradonačelnika Grada Karlovca pročelnik Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom Grada Karlovca Davor Bartolac. Kolegiju su prisustvovali i predstavnici Ministarstva uprave- pomoćnici ministrice uprave Jagoda Botički i Bernard Gršić i glavni tajnik Ministarstva uprave Tomislav Mičetić  te predstavnici ostalih središnjih tijela državne uprave: predstojnica Državnog ureda za središnju javnu nabavu Marina Pinjagić Telak sa suradnicima, predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom Tomislav Boban sa suradnikom, predstojnik Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Nikola Mažar sa suradnikom i glavna tajnica Ministarstva branitelja Ines Milun sa suradnicima.

Zamjenik ministrice uprave Žarko Katić naglasio je da državna uprava ne smije biti zapreka razvoju gospodarstva i da je naša stalna zadaća da budemo servis državi, građanima i poduzetništvu i da je stoga ujednačavanje prakse kroz ovakve kolegije važno i da se zahvaljujući njima vide pomaci na bolje.

Predstojnica Ines Pavlačić u pozdravnom govoru istaknula je da ovakvi redovni sastanci trebaju voditi postizanju zajedničkog cilja, a to je učinkovita, moderna i transparentna uprava uvijek na usluzi građanima. Uredi državne uprave imaju široku nadležnost, od stambenog zbrinjavanja, izvlaštenja, obnove, naknade za oduzetu imovinu, gospodarstva, turizma, poljoprivrede, obrta, školstva, humanitarne pomoći, prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, matičarstva, osobnih stanja građana, popisa birača i slično te obzirom na veliki broj predmeta koji rješavaju sasvim opravdavaju svoje postojanje u sustavu državne uprave kao prvostupanjska tijela državne uprave.

Na Kolegiju su raspravljane teme vezane uz pokope hrvatskih branitelja i opskrbnine, stambeno zbrinjavanje i problematiku izvlaštenja, nedostatke prostora ureda državne uprave i preuzimanje poslova od Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, objedinjavanje javne nabave radi postizanja ušteda i efikasnijeg postupanja, te sukob interesa državnih službenika. Zaključeno je da uredi državne uprave kao provostupanjska tijela koja neposredno provode zakone i druge propise, moraju imati kontinuiranu i efikasnu suradnju sa središnjim tijelima državne uprave, a kako bi dobili upute za svoj rad i poboljšali postupanje u narednom razdoblju i kao takvi omogućili efikasnije i brže ostvarivanje prava građana.

...
Objavljeno: 13.07.2016
Upisi kandidata s teškoćama u razvoju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.
...
Objavljeno: 30.05.2016

Važne obavijesti

Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
...
Objavljeno: 26.08.2013
Objavljen zahtjev za prikupljanje ponuda

U rubrici Opće informacije - Javna nabava, objavljen je zahtjev za prikupljanje ponuda, predmet ponude-poštanske usluge

...
Objavljeno: 17.06.2013