login

Dobrodošli na internet stranice Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji

Ured državne uprave obavlja poslove državne uprave na području karlovačke županije utvrđene Zakonom o sustavu državne uprave i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama.

Ured državne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje, a koji se odnose na:
– gospodarstvo
– društvene djelatnosti
– imovinsko pravne poslove
– opću upravu
– nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

U uredu državne uprave obavljaju se i opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi, poslovi koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Središnjeg državnog ureda za upravu, poslovi planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima za potrebe ureda državne uprave te poslovi koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

Najnovije obavijesti

Rješenja o prijmu u državnu službu, na određeno vrijeme, povodom oglasa od 09.10.2018.
...
Objavljeno: 06.12.2018
Poziv na intervju, povodom oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Poziv na intervju, povodom oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Dodatni podatci o radnom mjestu, plaći i pravnim izvorima za intervju, objavljeni su na istoj stranici, dana 09.10.2018

 

...
Objavljeno: 30.10.2018
Izbori za mjesnu samoupravu - Općina Draganić
...
Objavljeno: 26.09.2018

Važne obavijesti

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - isti oglas objavljen danas 09. listopada 2018. godine, na web stranicama Ministarstva uprave
...
Objavljeno: 09.10.2018
Izbori za mjesnu samoupravu - Općina Vojnić
...
Objavljeno: 27.03.2018
Izbori za mjesnu samoupravu - Grad Ogulin
...
Objavljeno: 04.04.2018