login

Dobrodošli na internet stranice Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji

Ured državne uprave obavlja poslove državne uprave na području karlovačke županije utvrđene Zakonom o sustavu državne uprave i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama.

Ured državne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje, a koji se odnose na:
– gospodarstvo
– društvene djelatnosti
– imovinsko pravne poslove
– opću upravu
– nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

U uredu državne uprave obavljaju se i opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi, poslovi koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Središnjeg državnog ureda za upravu, poslovi planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima za potrebe ureda državne uprave te poslovi koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

Najnovije obavijesti

Izbori za mjesnu samoupravu - Grad Ozalj
...
Objavljeno: 08.06.2018
OBAVIJEST O PRESELJENJU DIJELA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI NA NOVU ADRESU

Od 12. lipnja 2018. g. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji ( predstojnica Ureda i Služba za zajedničke poslove) posluje na novoj adresi Križanićeva 11, 47000 Karlovac. Telefonski brojevi ostat će isti, ali zbog preseljenja linija mogući su prekidi kontakata.

 

...
Objavljeno: 12.06.2018
OBAVIJEST roditeljima i učenicima o prijavi kandidata s teškoćama u razvoju za upis u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.
...
Objavljeno: 25.05.2018

Važne obavijesti

Izbori za mjesnu samoupravu - Općina Vojnić
...
Objavljeno: 27.03.2018
Izbori za mjesnu samoupravu - Grad Ogulin
...
Objavljeno: 04.04.2018
Izbori za mjesnu samoupravu - Grad Duga Resa
...
Objavljeno: 27.03.2018