login

Dobrodošli na internet stranice Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji

Ured državne uprave obavlja poslove državne uprave na području karlovačke županije utvrđene Zakonom o sustavu državne uprave i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama.

Ured državne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje, a koji se odnose na:
– gospodarstvo
– društvene djelatnosti
– imovinsko pravne poslove
– opću upravu
– nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

U uredu državne uprave obavljaju se i opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi, poslovi koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Središnjeg državnog ureda za upravu, poslovi planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima za potrebe ureda državne uprave te poslovi koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

Najnovije obavijesti

Dopuna Izvršne liste prvenstva za dodjelu građevinskog materijala za 2018. godinu
...
Objavljeno: 21.09.2018
OBAVIJEST O PRESELJENJU ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI NA NOVU ADRESU

Od 17. rujna 2018. g. Odjel za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji posluje na novoj adresi, Trg bana Petra Zrinskog 8, 47000 Karlovac. Telefonski brojevi i adrese elektroničke pošte nisu se promijenili.

...
Objavljeno: 21.09.2018
Izbori za mjesnu samoupravu - Grad Ozalj
...
Objavljeno: 08.06.2018

Važne obavijesti

Izbori za mjesnu samoupravu - Općina Vojnić
...
Objavljeno: 27.03.2018
Izbori za mjesnu samoupravu - Grad Ogulin
...
Objavljeno: 04.04.2018
Izbori za mjesnu samoupravu - Grad Duga Resa
...
Objavljeno: 27.03.2018