login

Dobrodošli na internet stranice Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji

Ured državne uprave obavlja poslove državne uprave na području karlovačke županije utvrđene Zakonom o sustavu državne uprave i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama.

Ured državne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje, a koji se odnose na:
– gospodarstvo
– društvene djelatnosti
– imovinsko pravne poslove
– opću upravu
– nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

U uredu državne uprave obavljaju se i opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi, poslovi koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Središnjeg državnog ureda za upravu, poslovi planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima za potrebe ureda državne uprave te poslovi koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

Najnovije obavijesti

Objava Lista prvenstva za 2019. godinu za Karlovačku županiju sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“,br. 106/2018) .
...
Objavljeno: 15.03.2019
•Izbori za članove Vijeća gradskih četvrti te Vijeća mjesnih odbora na području Grada Karlovca
...
Objavljeno: 14.03.2019
Rješenje o prijmu u državnu službu, na neodređeno vrijeme, povodom javnog natječaja od 14.12.2018
...
Objavljeno: 14.03.2019

Važne obavijesti

Prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća Grada Ogulina
...
Objavljeno: 11.02.2019
Rješenja o prijmu u državnu službu, na određeno vrijeme, povodom oglasa od 09.10.2018.
...
Objavljeno: 06.12.2018
Izbori za mjesnu samoupravu - Općina Vojnić
...
Objavljeno: 27.03.2018