login

Dobrodošli na internet stranice Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji

Ured državne uprave obavlja poslove državne uprave na području karlovačke županije utvrđene Zakonom o sustavu državne uprave i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama.

Ured državne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje, a koji se odnose na:
– gospodarstvo
– društvene djelatnosti
– imovinsko pravne poslove
– opću upravu
– nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

U uredu državne uprave obavljaju se i opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi, poslovi koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Središnjeg državnog ureda za upravu, poslovi planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima za potrebe ureda državne uprave te poslovi koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

Najnovije obavijesti

PROPISANE LISTE ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Temeljem članka 24. stavka 2. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama („Narodne novine“ broj: 39/2017) Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji objavljuje propisane liste zaposlenika osnovnoškolskih ustanova:

LISTA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA – TEHNOLOŠKI VIŠKOVI,

LISTA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA – NEPUNA SATNICA,

LISTA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA KOJI ŽELE ZAMIJENITI MJESTO RADA.

Temeljem članka 35. stavka 4. podstavak 9. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama („Narodne novine“ broj:39/2017), Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji objavljuje propisane liste zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama:

LISTA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA – TEHNOLOŠKI VIŠKOVI,

LISTA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA – NEPUNA SATNICA,

LISTA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA KOJI ŽELE ZAMIJENITI MJESTO RADA.

 

Svi objavljeni podaci dobiveni su od strane osnovnih i srednjih škola i Ured nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli.

...
Objavljeno: 16.01.2019
UPISI U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020
...
Objavljeno: 08.01.2019
Izbori za mjesnu samoupravu - Općina Netretić
...
Objavljeno: 07.01.2019

Važne obavijesti

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2019. godini
...
Objavljeno: 24.12.2018
JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU OBJAVLJEN U „NARODNIM NOVINAMA“ BROJ 112/18 OD 14.12.2018. GODINE.
...
Objavljeno: 17.12.2018
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - isti oglas objavljen danas 09. listopada 2018. godine, na web stranicama Ministarstva uprave
...
Objavljeno: 09.10.2018