login

Dobrodošli na internet stranice Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji

Ured državne uprave obavlja poslove državne uprave na području karlovačke županije utvrđene Zakonom o sustavu državne uprave i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama.

Ured državne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje, a koji se odnose na:
– gospodarstvo
– društvene djelatnosti
– imovinsko pravne poslove
– opću upravu
– nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

U uredu državne uprave obavljaju se i opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi, poslovi koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Središnjeg državnog ureda za upravu, poslovi planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima za potrebe ureda državne uprave te poslovi koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

Najnovije obavijesti

Podatci o organizaciji odgojno-obrazovnog rada za vrijeme štrajka dana 19.11.2019. godine, u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Karlovačkoj županiji
...
Objavljeno: 19.11.2019
Podatci o organizaciji odgojno-obrazovnog rada za vrijeme štrajka dana 8.11.2019. godine, u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Karlovačkoj županiji
...
Objavljeno: 08.11.2019
Podatci o organizaciji odgojno-obrazovnog rada za vrijeme štrajka dana 6.11.2019. godine, u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Karlovačkoj županij
...
Objavljeno: 06.11.2019

Važne obavijesti

•Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske
...
Objavljeno: 28.03.2019
Prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća Grada Ogulina
...
Objavljeno: 11.02.2019
Rješenja o prijmu u državnu službu, na određeno vrijeme, povodom oglasa od 09.10.2018.
...
Objavljeno: 06.12.2018