login

Obavijesti

Obavijest o povjeravanju poslova državne uprave županijama

Stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 66/19) i posebnim zakonima poslovi državne uprave povjereni su županijama, te stoga i Karlovačkoj županiji.

Slijedom navedenog, povjereni poslovi državne uprave (osim poslova upravne inspekcije, sportske inspekcije, nadzora zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) obavljaju se od 01. siječnja 2020. godine u Karlovačkoj županiji, te je od navedenog dana prestao s radom Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji.

 

Povjeravanjem poslova državne uprave u županijama ističe se da se navedeni poslovi za građane nastavljaju obavljati u okviru Upravnih odjela Karlovačke županije, a što se tiče promjena lokacija obavljanja poslova ističe se sljedeće:

  • - poslovi stambenog zbrinjavanja sada djeluju u okviru Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo (Zrinski trg 8, Karlovac)

 

U ostalom dijelu poslovi državne uprave se još uvijek obavljaju na dosadašnjim lokacijama, a glede preseljenja javnost će biti pravovremeno obaviještena.

Također, povjereni poslovi državne uprave obavljaju se na području Karlovačke županije u okviru Upravnih odjela i to u gradovima: Duga Resa, Ozalj, Slunj, Ogulin, te općini Vojnić na dosadašnjim lokacijama.

...
Objavljeno: 10.01.2020
IZBORI ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
...
Objavljeno: 20.12.2019
PROPISANE LISTE ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

''Temeljem članka 25. i 26. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama („Narodne novine“ broj: 51/18) Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji objavljuje propisane liste zaposlenika osnovnoškolskih ustanova:

LISTA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA – TEHNOLOŠKI VIŠKOVI,

LISTA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA – NEPUNA SATNICA,

LISTA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA KOJI ŽELE ZAMIJENITI MJESTO RADA.

Temeljem članka 36. i 37. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama („Narodne novine“ broj:51/2018), Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji objavljuje propisane liste zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama:

LISTA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA – TEHNOLOŠKI VIŠKOVI,

LISTA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA – NEPUNA SATNICA,

LISTA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA KOJI ŽELE ZAMIJENITI MJESTO RADA.

 

Svi objavljeni podaci dobiveni su od strane osnovnih i srednjih škola i Ured nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli.

...
Objavljeno: 18.12.2019
Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2020. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima
...
Objavljeno: 12.12.2019
Podatci o organizaciji odgojno-obrazovnog rada za vrijeme štrajka dana 02.12.2019. godine, u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Karlovačkoj župani
...
Objavljeno: 03.12.2019
Podatci o organizaciji odgojno-obrazovnog rada za vrijeme štrajka dana 29.11.2019. godine, u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Karlovačkoj županij
...
Objavljeno: 29.11.2019
Podatci o organizaciji odgojno-obrazovnog rada za vrijeme štrajka dana 28.11.2019. godine, u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Karlovačkoj županiji
...
Objavljeno: 28.11.2019
Podatci o organizaciji odgojno-obrazovnog rada za vrijeme štrajka dana 27.11.2019. godine, u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Karlovačkoj županiji

Osnovne škole                       Srednje škole i učenički domovi

...
Objavljeno: 27.11.2019
Podatci o organizaciji odgojno-obrazovnog rada za vrijeme štrajka dana 26.11.2019. godine, u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Karlovačkoj županiji
...
Objavljeno: 26.11.2019
Podatci o organizaciji odgojno-obrazovnog rada za vrijeme štrajka dana 25.11.2019. godine, u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Karlovačkoj županiji
...
Objavljeno: 26.11.2019
-IZBORI za Predsjednika Republike Hrvatske
...
Objavljeno: 22.11.2019
Podatci o organizaciji odgojno-obrazovnog rada za vrijeme štrajka dana 22.11.2019. godine, u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Karlovačkoj županiji
...
Objavljeno: 22.11.2019
Podatci o organizaciji odgojno-obrazovnog rada za vrijeme štrajka dana 21.11.2019. godine, u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Karlovačkoj županiji
...
Objavljeno: 21.11.2019
Podatci o organizaciji odgojno-obrazovnog rada za vrijeme štrajka dana 20.11.2019. godine, u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Karlovačkoj županiji
...
Objavljeno: 20.11.2019
Podatci o organizaciji odgojno-obrazovnog rada za vrijeme štrajka dana 19.11.2019. godine, u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Karlovačkoj županiji
...
Objavljeno: 19.11.2019
Podatci o organizaciji odgojno-obrazovnog rada za vrijeme štrajka dana 8.11.2019. godine, u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Karlovačkoj županiji
...
Objavljeno: 08.11.2019
Podatci o organizaciji odgojno-obrazovnog rada za vrijeme štrajka dana 6.11.2019. godine, u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Karlovačkoj županij
...
Objavljeno: 06.11.2019
Podatci o organizaciji odgojno-obrazovnog rada za vrijeme štrajka dana 22.10.2019. godine, u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Karlovačkoj županiji
...
Objavljeno: 22.10.2019
Podatci o organizaciji odgojno-obrazovnog rada za vrijeme štrajka dana 21.10.2019. godine, u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Karlovačkoj županiji
...
Objavljeno: 21.10.2019
Dnevni (konačni) podatci o organizaciji odgojno-obrazovnog rada za vrijeme štrajka u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Karlovačkoj županiji
...
Objavljeno: 17.10.2019
Ukupni (konačni) podatci o štrajku u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima
...
Objavljeno: 10.10.2019
Podaci o štrajku u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u 10 sati
...
Objavljeno: 10.10.2019
Rješenja o prijmu u državnu službu, na određeno vrijeme, povodom oglasa od 02.08.2019
...
Objavljeno: 17.09.2019
POZIV NA INTERVJU za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
...
Objavljeno: 20.08.2019
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
...
Objavljeno: 02.08.2019
Obavijest o registru stvarnih vlasnika
...
Objavljeno: 04.07.2019
OBAVIJEST roditeljima i učenicima o prijavi kandidata s teškoćama u razvoju za upis u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.
...
Objavljeno: 27.05.2019
•Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
...
Objavljeno: 04.04.2019
•Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske
...
Objavljeno: 28.03.2019
•Izbori za članove Vijeća gradskih četvrti te Vijeća mjesnih odbora na području Grada Karlovca
...
Objavljeno: 14.03.2019
OBJAVA IZVRŠNIH LISTA PRVENSTVA ZA 2019. GODINU ZA KARLOVAČKU ŽUPANIJU
...
Objavljeno: 29.03.2019
Objava Lista prvenstva za 2019. godinu za Karlovačku županiju sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“,br. 106/2018) .
...
Objavljeno: 15.03.2019
Rješenje o prijmu u državnu službu, na neodređeno vrijeme, povodom javnog natječaja od 14.12.2018
...
Objavljeno: 14.03.2019
Prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća Grada Ogulina
...
Objavljeno: 11.02.2019
Poziv za intervju kandidatima/kinjama za prijam u državnu službu na radno mjesto samostalnog upravnog referenta/ice za imovinsko-pravne poslove, u Službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Odjelu za imovinsko-pravne poslove, povodom javnog
...
Objavljeno: 28.02.2019
Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama (članak 21.) – zajednički tekst

Isprave  iz DM koje su izdane u državama članicama EU uz koje su priloženi višejezični standardni obrasci, u Republici Hrvatskoj primjenjuju se bez daljnjih ovjera (Apostille) i bez prijevoda od strane sudskog tučama ili prevoditelja.

Matični uredi primjenjuju Uredbu o javnim ispravama pri izdavanju slijedećih isprava:

  1. Rodni list
  2. Vjenčani list
  3. Smrtni list
  4. Potvrda o slobodnom bračnom stanju
  5. Potvrda o životnom partnerstvu

Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama (članak 21.) – zajednički tekst

...
Objavljeno: 27.02.2019
JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU OBJAVLJEN U „NARODNIM NOVINAMA“ BROJ 112/18 OD 14.12.2018. GODINE
...
Objavljeno: 11.02.2019
Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2019. godini
...
Objavljeno: 24.12.2018
Rješenja o prijmu u državnu službu, na određeno vrijeme, povodom oglasa od 09.10.2018.
...
Objavljeno: 06.12.2018
Izbori za mjesnu samoupravu - Općina Vojnić
...
Objavljeno: 27.03.2018
Izbori za mjesnu samoupravu - Općina Netretić
...
Objavljeno: 07.01.2019
PROPISANE LISTE ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Temeljem članka 24. stavka 2. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama („Narodne novine“ broj: 39/2017) Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji objavljuje propisane liste zaposlenika osnovnoškolskih ustanova:

LISTA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA – TEHNOLOŠKI VIŠKOVI,

LISTA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA – NEPUNA SATNICA,

LISTA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA KOJI ŽELE ZAMIJENITI MJESTO RADA.

Temeljem članka 35. stavka 4. podstavak 9. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama („Narodne novine“ broj:39/2017), Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji objavljuje propisane liste zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama:

LISTA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA – TEHNOLOŠKI VIŠKOVI,

LISTA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA – NEPUNA SATNICA,

LISTA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA KOJI ŽELE ZAMIJENITI MJESTO RADA.

 

Svi objavljeni podaci dobiveni su od strane osnovnih i srednjih škola i Ured nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli.

...
Objavljeno: 16.01.2019
UPISI U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020
...
Objavljeno: 08.01.2019
JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU OBJAVLJEN U „NARODNIM NOVINAMA“ BROJ 112/18 OD 14.12.2018. GODINE.
...
Objavljeno: 17.12.2018
Poziv na intervju, povodom oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Poziv na intervju, povodom oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Dodatni podatci o radnom mjestu, plaći i pravnim izvorima za intervju, objavljeni su na istoj stranici, dana 09.10.2018

 

...
Objavljeno: 30.10.2018
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - isti oglas objavljen danas 09. listopada 2018. godine, na web stranicama Ministarstva uprave
...
Objavljeno: 09.10.2018
Izbori za mjesnu samoupravu - Općina Draganić
...
Objavljeno: 26.09.2018
Izbori za mjesnu samoupravu - Grad Ogulin - Mjesni odbor Sveti Petar - Puškarići
...
Objavljeno: 26.09.2018
Dopuna Izvršne liste prvenstva za dodjelu građevinskog materijala za 2018. godinu
...
Objavljeno: 21.09.2018
OBAVIJEST O PRESELJENJU ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI NA NOVU ADRESU

Od 17. rujna 2018. g. Odjel za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji posluje na novoj adresi, Trg bana Petra Zrinskog 8, 47000 Karlovac. Telefonski brojevi i adrese elektroničke pošte nisu se promijenili.

...
Objavljeno: 21.09.2018
Izbori za mjesnu samoupravu - Grad Ozalj
...
Objavljeno: 08.06.2018
OBAVIJEST O PRESELJENJU DIJELA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI NA NOVU ADRESU

Od 12. lipnja 2018. g. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji ( predstojnica Ureda i Služba za zajedničke poslove) posluje na novoj adresi Križanićeva 11, 47000 Karlovac. Telefonski brojevi ostat će isti, ali zbog preseljenja linija mogući su prekidi kontakata.

 

...
Objavljeno: 12.06.2018
OBAVIJEST roditeljima i učenicima o prijavi kandidata s teškoćama u razvoju za upis u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.
...
Objavljeno: 25.05.2018
Izbori za mjesnu samoupravu - Općina Žakanje
...
Objavljeno: 02.05.2018
Izbori za mjesnu samoupravu - Općina Kamanje
...
Objavljeno: 19.04.2018
Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na područjima od posebne državne skrbi Karlovačke županije za 2018. godinu
...
Objavljeno: 14.05.2018
Izbori za mjesnu samoupravu - Grad Ogulin
...
Objavljeno: 04.04.2018
Izbori za mjesnu samoupravu - Grad Duga Resa
...
Objavljeno: 27.03.2018
Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi za 2018. godinu
...
Objavljeno: 29.03.2018
LISTA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA KOJI ŽELE ZAMIJENITI MJESTO RADA
...
Objavljeno: 19.03.2018
LISTA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA KOJI ŽELE ZAMIJENITI MJESTO RADA
...
Objavljeno: 27.02.2018
UPISI U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE u školskoj godini 2018./2019. – OBAVIJEST RODITELJIMA

UPISI U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE u školskoj godini 2018./2019.– OBAVIJEST RODITELJIMA

Temeljem članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“ br. 67/2014) Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji po službenoj dužnosti pokreće postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2018./2019.

Upis djece u osnovnu školu provodi se prema Planu upisa (PDF Plan upisa), temeljem članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017).

Sukladno upisnim područjima, u skladu s odredbama članka 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi utvrđeni su popisi djece obveznika upisa u prvi razred u školskoj godini 2018./2019.

Roditeljima će od strane Ureda biti upućeni pojedinačni pozivi u kojima je naznačeno točno vrijeme i mjesto održavanja predbilježbe a koje je prethodno usklađeno sa Stručnim povjerenstvima škole.

Prilikom predbilježbe roditelji će dobiti i pisanu obavijest o terminu i mjestu provođenja liječničkog pregleda djeteta. Ostali članovi Stručnog povjerenstva škole procjenjuju psihofizičko stanje djece u školi.

U slučaju zahtjeva za prijevremeni upis djece, molimo roditelje, odnosno staratelje da zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta radi prijevremenog upisa podnesu ovom Uredu na obrascu 6 (PDF obrazac 6 – zahtjev za prijevremeni upis) najkasnije do 31. ožujka 2018. godine.

Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program osim zahtjeva obvezno je priložiti i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u 1. razred osnovne školesukladno članku 10. stavku 2. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva roditelj dostavlja Uredu na obrascu 6 (PDF obrazac 6 – zahtjev za privremeno oslobađanje upisa) uz priloženo mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja, medicinsku dokumentaciju i eventualno rješenje Centra za socijalnu skrb.

Djetetu se može odgoditi upis u prvi razred za jednu školsku godinu isključivo na temelju prijedloga i mišljenja školskog stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i Stručnog povjerenstva Ureda.  Za odgodu roditelj ne podnosi zahtjev Uredu niti školi.


Kontakti: 

Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
Služba za društvene djelatnosti
Odjel za društvene djelatnosti
Ambroza Vraniczanya 4, 47000 Karlovac

VODITELJICA ODJELA
Branka Maradin Keča, dipl. socijalna radnica
T/+ 385 47 656 168
F/+ 385 47 656 265
e-mail: bmaradin-keca@udukz.hr

...
Objavljeno: 05.01.2018
Obavijest podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi za 2018. godinu
...
Objavljeno: 02.01.2018
PROPISANE LISTE ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

''Temeljem članka 24. stavka 2. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama („Narodne novine“ broj: 39/2017) Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji objavljuje propisane liste zaposlenika osnovnoškolskih ustanova:

LISTA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA – TEHNOLOŠKI VIŠKOVI,

LISTA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA – NEPUNA SATNICA,

LISTA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA KOJI ŽELE ZAMIJENITI MJESTO RADA.

 

Temeljem članka 35. stavka 4. podstavak 9. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama („Narodne novine“ broj:39/2017), Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji objavljuje propisane liste zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama:

LISTA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA – TEHNOLOŠKI VIŠKOVI,

LISTA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA – NEPUNA SATNICA,

LISTA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA KOJI ŽELE ZAMIJENITI MJESTO RADA.

 

Svi objavljeni podaci dobiveni su od strane osnovnih i srednjih škola i Ured nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli.

...
Objavljeno: 13.12.2017
JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU OBJAVLJEN U „NARODNIM NOVINAMA“ BROJ 123 OD 13.12.2017. GODINE

Javni natječaj                                              Opis poslova

 

...
Objavljeno: 13.12.2017
Službena prostorija za sklapanje braka preselila na adresu Radićeva ulica 3, Karlovac
...
Objavljeno: 06.12.2017
Svečano otvorena nova dvorana za sklapanje brakova u građanskom obliku u ulici Radićeva 3
...
Objavljeno: 06.12.2017
Poziv za testiranje kandidatima/kinjama – Javni natječaj za imenovanje zamjenika/ice predstojnika/ice Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji
...
Objavljeno: 04.12.2017
JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE ZAMJENIKA-ICE PREDSTOJNIKA-ICE UREDA
...
Objavljeno: 09.11.2017
Rješenje o zaključivanju Popisa birača Općine Cetingrad
...
Objavljeno: 03.11.2017
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Cetingrad
...
Objavljeno: 16.10.2017
Dopunski izbori za Općinsko vijeće Općine Lasinja iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
...
Objavljeno: 04.09.2017
Odluka o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka
...
Objavljeno: 01.08.2017
OBAVIJEST roditeljima i učenicima o prijavi kandidata s teškoćama u razvoju za upis u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.
...
Objavljeno: 25.05.2017
LOKALNI IZBORI – 21. svibanj 2017.

Lokacije izdavanja potvrda na dan izbora 21.05.2017. godine

Objava biračima za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike - Objava biračima – lokalni izbori

Objava biračima pripadnicima nacionalnih manjima odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda  - Objava biračima – nacionalne manjine

Karlovačka županija – Izbori za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda (NN38/2017) - Općine, gradovi i županija

Matični uredi Karlovačke županije nadležni za pregled, dopunu i ispravak podataka u Registru birača - Pregled dopuna i ispravak – mjesto i vrijeme

...
Objavljeno: 21.04.2017
IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA SLUNJA – 21. svibanj 2017

 

...
Objavljeno: 21.04.2017
Izvršne liste prvenstva stambenog zbrinjavanja za 2017. godinu
...
Objavljeno: 12.05.2017
Liste prvenstva za 2017. godinu
...
Objavljeno: 29.03.2017
POZIV na intervju kandidatima/kinjma za prijam na stručno osposobljavanje
...
Objavljeno: 07.03.2017
JAVNI POZIV za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave u Karlovačkoj županij
...
Objavljeno: 07.03.2017
Poziv za testiranje kandidatima/kinjama za prijam u državnu službu
...
Objavljeno: 27.02.2017
JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU OBJAVLJEN U „NN“ BR. 121/2016 OD 23. PROSINCA 2016. GODINE
...
Objavljeno: 27.12.2016
Upravne pristojbe
...
Objavljeno: 13.02.2017
POZIV NA INTERVJU kandidatima/kinjama za tajnicu

POZIV NA INTERVJU KANDIDATIMA/KINJAMA KOJI/E SU PODNIJELI/E PRAVOVREMENE I UREDNE PRIJAVE TE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ OGLASA ZA PRIJAM NA ODREĐENO VRIJEME ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME, ZA POPUNU RADNOG MJESTA ADMINISTRATIVNOG/E TAJNIKA/ICE, U SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE – ODJELU ZA PRAVNE POSLOVE, RAZVOJ I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I POSLOVE PISARNICE I ARHIVE, U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI, koji je objavljen na web-stranicama Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr i web-stranici Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji www.udukz.hr, dana 12. prosinca 2016. godine.

POZIV ZA INTERVJU

...
Objavljeno: 13.02.2017
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen 12. prosinca 2016. godine, na web stranicama Ministarstva uprave.
...
Objavljeno: 12.12.2016
UPISI U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE u školskoj godini 2017./2018. – OBAVIJEST RODITELJIMA
...
Objavljeno: 08.02.2017
JAVNI POZIV za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
...
Objavljeno: 20.01.2017
Poziv za testiranje kandidatima/kinjama za prijam u državnu službu na radno mjesto višeg upravnog savjetnika za osobna stanja građana i registraciju udruga, u Službi za opću upravu, povodom javnog natječaja, objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 11
...
Objavljeno: 17.01.2017
OBAVIJEST PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI ZA 2017. GODINU
...
Objavljeno: 28.12.2016
JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU OBJAVLJEN U „NN“ BR. 110/2016 OD 30. studenoga 2016. godine
...
Objavljeno: 01.12.2016
Lista zaposlenika u osnovnim školama koji žele zamijeniti mjesto rada
...
Objavljeno: 02.11.2016
Izbor za članove mjesnih odbora na području Općine Krnjak-objava biračima.
...
Objavljeno: 12.10.2016
Plan prijma na stručno osposobljavanje osoba, bez zasnivanja radnog odnosa, u Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji, za 2016. godinu.
...
Objavljeno: 18.10.2016
Propisane liste zaposlenika u osnovnim i srednjim školama

Temeljem članka 24. stavka 6. podstavak 9. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj: 63/2014) Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji objavljuje propisanu listu zaposlenika osnovnoškolskih ustanova:

LISTA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA – TEHNOLOŠKI VIŠKOVI,

LISTA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA – NEPUNA SATNICA,

LISTA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA KOJI ŽELE ZAMIJENITI MJESTO RADA.

Temeljem članka 35. stavka 4. podstavak 9. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj:72/2014), Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji objavljuje propisane liste zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama:

LISTA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA – TEHNOLOŠKI VIŠKOVI,

LISTA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA – NEPUNA SATNICA.

Svi objavljeni podaci dobiveni su od strane osnovnih i srednjih škola i Ured nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli.

...
Objavljeno: 14.10.2016
PRIJEVREMENI IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR – 11. rujna 2016.
...
Objavljeno: 01.08.2016
U Karlovcu održan redovni sastanak Kolegija predstojnika Ureda državne uprave u županijama

Dana 08. srpnja 2016. godine u Karlovcu je u organizaciji Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji održan redovni sastanak Kolegija predstojnika ureda državne uprave u županijama. Naime, sukladno članku 20. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama („Narodne novine“ broj 40/12, 51/12, 90/13)Kolegij predstojnika sastaje se po potrebi, a redovno jednom u dva mjeseca, s ciljem da se rješavaju pitanja značajna za rad državne uprave, predlažu mjere za unapređenje stanja i osiguravanja jednakog postupanja u istovrsnim predmetima na području cijele Republike Hrvatske.

Prilikom otvaranja redovnog sastanka Kolegija, uz predstojnicu Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji Ines Pavlačić, pozdravne govore održali su zamjenik ministrice uprave Žarko Katić, župan Karlovačke županije Ivan Vučić i u ime gradonačelnika Grada Karlovca pročelnik Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom Grada Karlovca Davor Bartolac. Kolegiju su prisustvovali i predstavnici Ministarstva uprave- pomoćnici ministrice uprave Jagoda Botički i Bernard Gršić i glavni tajnik Ministarstva uprave Tomislav Mičetić  te predstavnici ostalih središnjih tijela državne uprave: predstojnica Državnog ureda za središnju javnu nabavu Marina Pinjagić Telak sa suradnicima, predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom Tomislav Boban sa suradnikom, predstojnik Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Nikola Mažar sa suradnikom i glavna tajnica Ministarstva branitelja Ines Milun sa suradnicima.

Zamjenik ministrice uprave Žarko Katić naglasio je da državna uprava ne smije biti zapreka razvoju gospodarstva i da je naša stalna zadaća da budemo servis državi, građanima i poduzetništvu i da je stoga ujednačavanje prakse kroz ovakve kolegije važno i da se zahvaljujući njima vide pomaci na bolje.

Predstojnica Ines Pavlačić u pozdravnom govoru istaknula je da ovakvi redovni sastanci trebaju voditi postizanju zajedničkog cilja, a to je učinkovita, moderna i transparentna uprava uvijek na usluzi građanima. Uredi državne uprave imaju široku nadležnost, od stambenog zbrinjavanja, izvlaštenja, obnove, naknade za oduzetu imovinu, gospodarstva, turizma, poljoprivrede, obrta, školstva, humanitarne pomoći, prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, matičarstva, osobnih stanja građana, popisa birača i slično te obzirom na veliki broj predmeta koji rješavaju sasvim opravdavaju svoje postojanje u sustavu državne uprave kao prvostupanjska tijela državne uprave.

Na Kolegiju su raspravljane teme vezane uz pokope hrvatskih branitelja i opskrbnine, stambeno zbrinjavanje i problematiku izvlaštenja, nedostatke prostora ureda državne uprave i preuzimanje poslova od Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, objedinjavanje javne nabave radi postizanja ušteda i efikasnijeg postupanja, te sukob interesa državnih službenika. Zaključeno je da uredi državne uprave kao provostupanjska tijela koja neposredno provode zakone i druge propise, moraju imati kontinuiranu i efikasnu suradnju sa središnjim tijelima državne uprave, a kako bi dobili upute za svoj rad i poboljšali postupanje u narednom razdoblju i kao takvi omogućili efikasnije i brže ostvarivanje prava građana.

...
Objavljeno: 13.07.2016
Upisi kandidata s teškoćama u razvoju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.
...
Objavljeno: 30.05.2016
Izvršne liste prvenstva stambenog zbrinjavanja za 2016. godinu za Karlovačku županiju
...
Objavljeno: 13.05.2016
Izbori za mjesnu samoupravu- Općina Generalski Stol
...
Objavljeno: 20.04.2016
Izbori za mjesnu samoupravu- Općina Rakovica
...
Objavljeno: 20.04.2016
Liste prvenstva stambenog zbrinjavanja za 2016.godinu
...
Objavljeno: 29.03.2016
UPISI U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE u školskoj godini 2016./2017.

Sukladno članku 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine broj 67/2014) Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji po službenoj dužnosti pokrenuo je postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2016./2017.

Upis djece u osnovnu školu provodi se prema Planu upisa, temeljem članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14).

Sukladno upisnim područjima, u skladu s odredbama članka 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi utvrđeni su popisi djece obveznika upisa u prvi razred u školskoj godini 2016./2017.

Roditeljima su od strane Ureda upućeni pojedinačni pozivi u kojima je naznačeno točno vrijeme i mjesto održavanja predbilježbe a koje je prethodno usklađeno  sa Stručnim povjerenstvima škole.

Predbilježba djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole provodit će se u sljedećim terminima (PDF termin predbilježbi).

Prilikom predbilježbe roditelji će dobiti i pisanu obavijest o terminu i mjestu provođenja liječničkog pregleda djeteta. Ostali članovi Stručnog povjerenstva škole procjenjuju psihofizičko stanje djece u školi.

U slučaju zahtjeva za prijevremeni upis djece, molimo roditelje da najkasnije do 31. ožujka 2016. godine podnesu zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta radi prijevremenog upisa ovom Uredu na obrascu 6 (PDF obrazac 6 – zahtjev za prijevremeni upis). Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program roditelj dostavlja osim zahtjeva i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

...
Objavljeno: 10.03.2016
Propisane liste zaposlenika u osnovnim školama

Temeljem članka 24. stavka 6. podstavak 9. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj: 63/2014) Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji objavljuje propisanu listu zaposlenika osnovnoškolskih ustanova:

LISTA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA S NEPUNIM RADNIM VREMENOM

LISTA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA KOJI ŽELE ZAMIJENITI RADNO MJESTO

Svi objavljeni podaci dobiveni su od strane osnovnih škola i Ured nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli.

...
Objavljeno: 05.02.2016
OBAVIJEST PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI ZA 2016. GODINU

Od 01. siječnja do 15. veljače 2016. godineotvoren je zakonski rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi, sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 51A/13, 148/13, 76/14 i 147/14-dalje u tekstu-Zakona). Isti se podnose u Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji, Službi za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove u Karlovcu, Križanićeva 11, sobi br. 10 / I kat neposredno ili poštom.

 

Uz zahtjev za stambeno zbrinjavanje podnositelj je obvezan priložiti za sebe i sve članove obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje slijedeću dokumentaciju:

 

1. presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave,

2. uvjerenje o prebivalištu za razdoblje od 8. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja

   zahtjeva,

3. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnina,

4. uvjerenje Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretnine,

5. potvrdu nadležne porezne ispostave o prometu nekretnina,

6. potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko

    osiguranje, kao i druge odgovarajuće dokaze o primanjima u prethodnoj godini,

7. uvjerenje nadležnog suda u skladu s člankom 29. stavkom 1. točkom 3. ovog Zakona.

 

Za potrebe postupka podnositelj je obavezan priložiti za sebe i sve članove obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje dokaze o ispunjavanju uvjeta za bodovanje propisanih Uredbom o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje (NN 30/14), kao i ostalu dokumentaciju na temelju zahtjeva ureda državne uprave.

 

Dokumentaciju po gore navedenim točkama 3., 4. i 5. potrebno je dostaviti za sva mjesta gdje je podnositelj zahtjeva i svi njegovi članovi obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje imao prijavljeno prebivalište od 8. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva, kao i za mjesta svih boravišta u navedenom razdoblju.

 

Dokazi o ispunjavanju uvjeta za stambeno zbrinjavanje prema točkama 3. do 7. kao i dokazi iz Uredbe o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u trenutku podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

 

Nepotpuni, odnosno nepravodobni zahtjevi odbacit će se rješenjem, na koje se može izjaviti žalba.

 

ZAHTJEVI UVRŠTENI NA LISTU PRVENSTVA ZA 2015. GODINU

 

Svi podnositelji zahtjeva uvršteni na izvršne liste prvenstva za 2015. godinu, a koji nisu riješeni, prenose bodove na listu prvenstva za 2016. godinu pri čemu im se iznova utvrđuje mjesto na novoj listi prvenstva. Oni prijavljuju samo eventualne promjene u odnosu na 2015. godinu, pri čemu imaju obvezu dostaviti dostaviti dokumentaciju sukladno članku 12. stavak 2. Zakona, te dokaze o ispunjavanju uvjeta za bodovanje iz članka 12.a stavka 2. Zakona,

 

 

Napomena: Sve detaljnije informacije vezane uz eventualne nejasnoće za podnošenje zahtjeva i pripadajuće dokumentacije mogu se dobiti svakim radnim danom u Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji, Službi za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove u Karlovcu, Križanićeva 11, sobi br. 23 / II kat, ili na broj telefona 047/ 656-345.

 

...
Objavljeno: 04.01.2016
Propisane liste zaposlenika u osnovnim školama

Temeljem članka 24. stavka 6. podstavak 9. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj: 63/2014) Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji objavljuje propisanu listu zaposlenika osnovnoškolskih ustanova:

Lista zaposlenika u osnovnim školama s nepunim radnim vremenom

Lista zaposlenika u osnovnim školama koji žele zamijeniti radno mjesto

Svi objavljeni podaci dobiveni su od strane osnovnih škola i Ured nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli.

...
Objavljeno: 25.11.2015
Popis lokacija za izdavanje potvrda na dan izbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor
...
Objavljeno: 04.11.2015
Propisane liste zaposlenika u osnovnim školama

Temeljem članka 24. stavka 6. podstavak 9. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj: 63/2014) Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji objavljuje propisanu listu zaposlenika osnovnoškolskih ustanova:

Tablica 3 - LISTA ZAPOSLENIKA OSNOVNIM ŠKOLAMA KOJI ŽELE ZAMIJENITI RADNO MJESTO

Svi objavljeni podaci dobiveni su od strane osnovnih škola i Ured nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli.

...
Objavljeno: 20.10.2015
Poziv za testiranje povodom javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 99 od 16. rujna 2015. godine
...
Objavljeno: 15.10.2015
Propisane liste zaposlenika u osnovnim školama

Temeljem članka 24. stavka 6. podstavak 9. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj: 63/2014) Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji objavljuje propisanu listu zaposlenika osnovnoškolskih ustanova:

Tablica 3 - LISTA ZAPOSLENIKA OSNOVNIM ŠKOLAMA KOJI ŽELE ZAMIJENITI RADNO MJESTO

Svi objavljeni podaci dobiveni su od strane osnovnih škola i Ured nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli.

...
Objavljeno: 13.10.2015
IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR (8.11.2015)
...
Objavljeno: 07.10.2015
Podatci o štrajku u srednjim školama te učeničkim domovima, 2. listopada 2015. godine do 14.00 sati

ss strajk 2.10.2015. do 14.00 sati

Svi objavljeni podaci dobiveni su od strane srednjih škola te učeničkih domova i Ured nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli.

...
Objavljeno: 02.10.2015
Podatci o štrajku u srednjim školama te učeničkim domovima, 2.10.2015. godine do 10.00 sati

ss strajk 2 10 2015 do 10 00 sati

Svi objavljeni podaci dobiveni su od strane srednjih škola te učeničkih domova i Ured nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli.

...
Objavljeno: 02.10.2015
Podatci o štrajku u srednjim školama te učeničkim domovima, 1. listopada 2015. godine do 14.00 sati

ss strajk 1.10.2015. do 14.00 sati

Svi objavljeni podaci dobiveni su od strane srednjih škola te učeničkih domova i Ured nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli.

...
Objavljeno: 01.10.2015
Podatci o štrajku u srednjim školama te učeničkim domovima, 1. listopada 2015. godine do 10.00 sati

ss strajk 1.10.2015. do 10.00 sati

Svi objavljeni podaci dobiveni su od strane srednjih škola te učeničkih domova i Ured nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli. 

...
Objavljeno: 01.10.2015
Podatci o štrajku u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima, 30. rujna 2015. godine do 15.00 sati

tablica za web do 15

ss strajk 30.9.2015. do 15.00 sati

Svi objavljeni podaci dobiveni su od strane osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova i Ured nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli. 

...
Objavljeno: 30.09.2015
Podatci o štrajku u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima, 30. rujna 2015. godine do 10.00 sati

tablica za web do 10 sati 30.9.2015.

ss strajk 30.9.2015. do 10.00 sati

Svi objavljeni podaci dobiveni su od strane osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova i Ured nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli. 

...
Objavljeno: 30.09.2015
Podatci o štrajku u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima, 29. rujna 2015. godine do 14.00 sati

tablica za web OS do 15

ss strajk 29.9.2015. 14 sati

Svi objavljeni podaci dobiveni su od strane osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova i Ured nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli.

...
Objavljeno: 29.09.2015
Podatci o štrajku u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima, 29. rujna 2015. godine do 10.00 sati
...
Objavljeno: 29.09.2015
Podatci o štrajku u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima, 28. rujna 2015. godine do 15.00 sati
...
Objavljeno: 28.09.2015
Podatci o štrajku u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima, 28. rujna 2015. godine do 10.00 sati
...
Objavljeno: 28.09.2015
Podatci o štrajku u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima, 25. rujna 2015. godine do 14.00 sati
...
Objavljeno: 25.09.2015
Podatci o štrajku u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima, 25. rujna 2015. godine do 10.00 sati
...
Objavljeno: 25.09.2015
Propisane liste zaposlenika u osnovnim školama

----Temeljem članka 24. stavka 6. podstavak 9. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj: 63/2014) Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji objavljuje propisane liste zaposlenika osnovnoškolskih ustanova:

Tablice 1 - LISTA ORGANIZACIJSKIH VIŠKOVA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Tablice 2 - LISTA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA NEODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME

Tablice 3 - LISTA ZAPOSLENIKA OSNOVNIM ŠKOLAMA KOJI ŽELE ZAMIJENITI RADNO MJESTO

Svi objavljeni podaci dobiveni su od strane osnovnih škola i Ured nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli.

...
Objavljeno: 24.09.2015
Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa, u Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
...
Objavljeno: 21.09.2015
Lista zaposlenika u osnovnim/srednjim školama u Karlovačkoj županiji koji žele zamijeniti radno mjesto
...
Objavljeno: 21.09.2015
Oglas o prodaji rabljenih službenih osobnih automobila
...
Objavljeno: 02.09.2015
Obavijest o radnom vremenu Ureda

Obavještavamo javnost i građane da je radno vrijeme Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, u sjedištu i Ispostavi u Dugoj Resi, počevši od 07. rujna 2015. godine pa nadalje, od 7,30 sati do 15,30 sati,  osim Ispostava Ogulin, Ozalj, Slunj i Vojnić, koje rade u vremenu od 7,00 do 15 sati.

...
Objavljeno: 27.08.2015
Obavijest udrugama
...
Objavljeno: 26.08.2015
Obavijest o plaćanju pristojbi i naknada za obrasce koje izdaju matični uredi za osobe iz inozemstva
...
Objavljeno: 17.07.2015
Odluka o radnom vremenu službi i ispostava Ureda
...
Objavljeno: 12.06.2015
Natječaj za upis u I. razred srednje škole i učeničke domove u šk. god. 2015/2016.
...
Objavljeno: 10.06.2015
Odluku o obustavi provedbe postupka javnog natječaja
...
Objavljeno: 08.06.2015
Objavljen poziv za testiranje
...
Objavljeno: 27.05.2015
Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2015. godinu za Karlovačku županiju
...
Objavljeno: 14.05.2015
Odluka o obvezi rada Ureda državne uprave
...
Objavljeno: 11.05.2015
Objava biračima za izbore za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
...
Objavljeno: 04.05.2015
Javni natječaj - prijam u državnu službu - objavljen u narodnim novinama br. 47 od 28.04.2015.

Objavljeno: 30.04.2015
Plan prijma na stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa, u Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji, za 2015. godinu.
...
Objavljeno: 29.04.2015
Objava liste prvenstva stambenog zbrinjavanja za 2015.g.
...
Objavljeno: 30.03.2015
Obavjest biračima 2015 gradske četvrti
...
Objavljeno: 24.03.2015
Elektroničko popunjavanje obrazaca za upis u Registar udruga i Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj

na sljedećoj poveznici https://registri.uprava.hr/#!upisi omogućeno je elektroničko popunjavanje obrazaca zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga odnosno obrazaca zahtjeva za upis promjena u registre.

...
Objavljeno: 19.03.2015
Postupanje kod formiranja listi prvenstva za 2015. godinu
...
Objavljeno: 11.02.2015
Javni poziv udrugama

Dana 01.10.2014. godine stupio je na snagu novi Zakon o udrugama objavljen u Narodnim novinama pod brojem 74 od 18.06.2014. godine.

Sukladno članku 55. st. 1. Zakona, udruge su DUŽNE uskladiti svoje Statute s novim zakonom u roku od godine dana od dana stupanja na snagu istoga, odnosno do 01.10.2015. godine

Javni poziv udrugama

...
Objavljeno: 22.01.2015
Obavijest podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi
...
Objavljeno: 08.01.2015
Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2015./2016.

Temeljem članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 94/13) Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji donosi Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2015./2016.

Plan upisa

...
Objavljeno: 11.12.2014
Izbori za predsjednika RH

1. Objava biračima za predstojeće izbore za predsjednika Republike Hrvatske, te svi zahtjevi za izdavanje potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta, zahtjevi za privremeni upis, prethodnu registraciju, te aktivnu registraciju mogu se preuzeti na stranicama Ministarstva uprave:

https://uprava.gov.hr/vijesti/objava-biracima-za-predstojece-izbore-za-predsjednika-republike-hrvatske/13426


2. Pregled, dopuna i ispravak podataka upisanih u registar birača u Karlovačkoj županiji

3. Popis lokacija za izdavanje potvrda na dan izbora za predsjedika RH- Ka županija

...
Objavljeno: 25.11.2014
Javni poziv za stručno osposobljavanje
...
Objavljeno: 01.08.2014
Objavljen poziv za testiranje
...
Objavljeno: 09.07.2014
Tekst natječaja za upis učenika u I. razred srednje škole i prijam učenika u učeničke domove u šk. god. 2014./2015. na području Karlovačke županije
...
Objavljeno: 17.06.2014
Otvoren natječaj za prijem u državnu službu

Otvoren natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno radno vrijeme za samostalnog upravnog referenta/icu za imovisko-pravne poslove – 1 izvršitelj

više pod natječaji

...
Objavljeno: 13.06.2014
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave 2014. godini
...
Objavljeno: 02.06.2014
Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za Karlovačku županiju za 2014. godinu

Izvršna lista 1 AC za objavu

Izvršna lista 2 B za objavu

Izvršna lista 3 D za objavu

Zbog uočene pogreške, 02.06.2014.godine, objavljuje se ispravljena lista 4E
Izvršna lista 4 E za objavu

...
Objavljeno: 30.05.2014
Odluka o upisu u I. razred srednje škole u šk. god. 2014/2015
...
Objavljeno: 19.05.2014
Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u šk. god. 2014/2015
...
Objavljeno: 06.05.2014
Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje
...
Objavljeno: 30.04.2014
Stambeno zbrinjavanje
...
Objavljeno: 22.01.2014
Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

Temeljem članka 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11), Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji objavljuje

OBAVIJEST

Prema članku 13. Zakona o javnoj nabavi:

(1) Sukobom interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi smatraju se sljedeći odnosi naručitelja i gospodarskih subjekata:

  1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
  2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

    (2) Predstavnikom naručitelja u smislu ovoga članka smatra se:

1. čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela naručitelja,

2. ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku javne nabave iz članka 24. ovoga Zakona, i

3. druge osobe iz članka 24. stavak 5. ovoga Zakona koje imaju utjecaj na odlučivanje naručitelja u pojedinom postupku javne nabave.

(3) Naručitelji ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektima iz stavka 1. ovoga članka u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja. Gospodarski subjekti iz stavka 1. ovoga članka ne smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju.

(4) Stavak 3. ovoga članka primjenjuje se i u slučaju kada ja u odnosu s gospodarskim subjektom  iz stavka 1. ovoga članka i povezana osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka. Povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka.

(5) Stavak 4. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju kada je povezana osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5% stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana. Primjena ove odredbe ne dovodi u pitanje druge obveze koje se u tim slučajevima odnose na obveznike primjene posebnog propisa u sprječavanju sukoba interesa.

(6) Stavak 3. ovoga članka primjenjuje se i ako je predstavnik naručitelja ili povezana osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka prenijela svoje udjele u vlasništvu na drugu osobu ili posebno tijelo (povjerenika) sukladno posebnim propisima o sprječavanju sukoba interesa.

(7) Sukobom interesa iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ne smatra se situacija u kojoj predstavnik naručitelja ili povezana osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka upravljačke poslove u gospodarskom subjektu obavlja kao službeni predstavnik naručitelja, a ne kao privatna osoba.

(8) Predstavnici naručitelja dužni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa u smislu njihova odnosa ili odnosa povezanih osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka s gospodarskim subjektima iz stavka 1. ovoga članka.

Slijedom navedenog, a na osnovi izjave predstojnika Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji ne postoji sukob interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi niti sa jednim gospodarskim subjektom.

...
Objavljeno: 01.01.2011