login

Obrasci

Zaštita osobnih podataka

Zahtjev za pristup informacijama o obradi osobnih podataka

Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Besplatna pravna pomoć

Obrazac zahtjeva i izričite pisane suglasnosti

Osobna stanja građana

Zahtjev za promjenu osobnog imena

Zahtjev za promjenu osobnog imena maloljetnom djetetu

Matični uredi

Zahtjev-izdavanje isprave iz državne matice rođenih

Zahtjev-izdavanje isprave iz državne matice vjenčanih

Zahtjev-izdavanje isprave iz državne matice umrlih

Zahtjev-izdavanje domovnice

REGISTAR BIRAČA

Zahtjev za privremeni upis.pdf

Odustanak od privremenog upisa.pdf

Zahtjev za izdavanje potvrde.pdf

Zahtjev za aktivnu registraciju.pdf

Odustanak od aktivne registracije.pdf

Zahtjev za prethodnu registraciju.pdf

Odustanak od prethodne registracije.pdf

Udruge građana

Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske

Popis osnivaca i osoba ovlastenih za zastupanje udruge

Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske

Zahtjev za upis u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj

Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj

Gospodarstvo

 

Obrt:

Prijava za upis u obrtni registar

Prijava za upis izdvojenog pogona u obrtni registar

Prijava za upis ortaka u obrtni registar

Prijava za upis u evidenciju i izdavanje odobrenja za obavljanje sporednog zanimanja i domaće radinosti

Zahtjev za izdavanje izvatka iz obrtnog registra

Zahtjev za izdavanje EU potvrde 

Turizam i ugostiteljstvo:

Zahtjev za izdavanje / zamjenu iskaznice turističkog vodiča 

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostitieljskih usluga u domaćinstvu

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Zahtjev za dodjelu oznake kvalitete za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu, vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta za smještaj

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju plovnog objekta

Odjava pružanja usluga u turizmu u luci nautičkog turizma, na plovnom objektu

Odjava pružanja usluga turističkog vodiča

Odjava pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 

Odjava obavljanja ugostitieljske djelatnosti u ugostitieljskom objektu

Trgovina:

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH TEHNIČKIH I DRUGIH UVJETA KOJI SE ODNOSE NA PRODAJNE OBJEKTE, OPREMU I SREDSTVA U PRODAJNIM OBJEKTIMA I UVJETA ZA PRODAJU ROBE IZVAN PRODAVAONICA

 

Promet:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Božićna drvca:

Zahtjev za upis ili promjenu u upisniku božićnih drvaca - BD-1

Evidencija o božićnim drvcima - BD-2

Dadilje:

Zahtjev za izdavanje licencije

Humanitarna pomoć

13. Zahtjev za izdavanje rjesenja kojim se odobrava prikupljanje i pruzanje humanitarne pomoci 
13 a izvjesce


14. Zahtjev za prethodnu suglasnost za povremeno prikupljanje i pruzanje humanitarne pomoci 
14 a izvjesce


15. Zahtjev za prethodnu suglasnost za organiziranje humanitarne akcije
15 a izvjesce

REGISTAR SPORTAŠA

Obrazac broj 1

Obrazac 2

Obrazovanje

Zahtjev za prijevremeni upis

Stambeno zbrinjavanje

Obr_I-0E_izjava_za_GRMAT.doc

Obr_I-0S_izjava_suvlasnika.doc

Obr_I-0V_izjava_vlasnika.doc

Obr_I-01_izjava_za_ZEM1_za_javnog_bilježnika.doc

Obr_izjava_A3.doc

Obr_izjava_A4.doc

Obr_izjava_A5.doc

Obr_ZEM1.doc

Obr_ZEM1.pdf

Obrazac ZEM1_A4.doc

Obrazac ZEM1_A4.pdf

Zahtjev_za_priznavanje_statusa_povratnika.doc

Kultura

Prijava za upis u očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba

Obrazac prijave za upis u očevidnik kazališta

Prijava za upis u upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu