login

Obrasci

Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Besplatna pravna pomoć

Obrazac zahtjeva i izričite pisane suglasnosti

Osobna stanja građana

Zahtjev za promjenu osobnog imena

Zahtjev za promjenu osobnog imena maloljetnom djetetu

Matični uredi

Zahtjev-izdavanje isprave iz državne matice rođenih

Zahtjev-izdavanje isprave iz državne matice vjenčanih

Zahtjev-izdavanje isprave iz državne matice umrlih

Zahtjev-izdavanje domovnice

REGISTAR BIRAČA

Zahtjev za privremeni upis.pdf

Odustanak od privremenog upisa.pdf

Zahtjev za izdavanje potvrde.pdf

Zahtjev za aktivnu registraciju.pdf

Odustanak od aktivne registracije.pdf

Zahtjev za prethodnu registraciju.pdf

Odustanak od prethodne registracije.pdf

Udruge građana

Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske

Popis osnivaca i osoba ovlastenih za zastupanje udruge

Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske

Zahtjev za upis u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj

Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj

Gospodarstvo

Turizam i ugostiteljstvo:

 

Obrasci za turizam i ugostiteljstvo - novi

 

Trgovina:

Zahtjev za utvrđivanje minimalno tehničkih uvjeta za prodajni objekt

Promet:

 

Prijava za upis naknade za koncesije

Evidencija o godišnjoj eksploataciji mineralnih sirovina

Podaci o rezervama mineralnih sirovina iz članka 5. točke 2., 3., 4. i 5. Zakona o rudarstvu

Imenovanje odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova eksploatacije mineralnih sirovina

Imenovanje odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova u istražnom prostoru

Božićna drvca:

Zahtjev za upis ili promjenu u upisniku božićnih drvaca - BD-1

Evidencija o božićnim drvcima - BD-2

Dadilje:

Humanitarna pomoć

13. Zahtjev za izdavanje rjesenja kojim se odobrava prikupljanje i pruzanje humanitarne pomoci 
13 a izvjesce


14. Zahtjev za prethodnu suglasnost za povremeno prikupljanje i pruzanje humanitarne pomoci 
14 a izvjesce


15. Zahtjev za prethodnu suglasnost za organiziranje humanitarne akcije
15 a izvjesce

REGISTAR SPORTAŠA

Obrazac broj 1

Obrazac 2

Obrazovanje

Zahtjev za prijevremeni upis

Stambeno zbrinjavanje

Obr_I-0E_izjava_za_GRMAT.doc

Obr_I-0S_izjava_suvlasnika.doc

Obr_I-0V_izjava_vlasnika.doc

Obr_I-01_izjava_za_ZEM1_za_javnog_bilježnika.doc

Obr_izjava_A3.doc

Obr_izjava_A4.doc

Obr_izjava_A5.doc

Obr_ZEM1.doc

Obr_ZEM1.pdf

Obrazac ZEM1_A4.doc

Obrazac ZEM1_A4.pdf

Zahtjev_za_priznavanje_statusa_povratnika.doc

Kultura

Prijava za upis u očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba

Obrazac prijave za upis u očevidnik kazališta

Prijava za upis u upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu