login

Obrasci

Zaštita osobnih podataka

Zahtjev za pristup informacijama o obradi osobnih podataka

Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Besplatna pravna pomoć

Obrazac zahtjeva i izričite pisane suglasnosti

Osobna stanja građana

Zahtjev za promjenu osobnog imena

Zahtjev za promjenu osobnog imena maloljetnom djetetu

Matični uredi

Zahtjev-izdavanje isprave iz državne matice rođenih

Zahtjev-izdavanje isprave iz državne matice vjenčanih

Zahtjev-izdavanje isprave iz državne matice umrlih

Zahtjev-izdavanje domovnice

REGISTAR BIRAČA

Zahtjev za privremeni upis u Registar birača izvan mjesta prebivališta

Zahtjev za odustanak od privremenog upisa u Registar birača izvan mjesta prebivališta

Zahtjev za promjenu mjesta privremenog upisa u Registar birača  izvan mjesta prebivališta

Zahtjev za aktivnu registraciju birača koji nema prebivalište u RH

Zahtjev za odustanak od aktivne registracije birača koji nema prebivalište u RH

Zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije birača koji nema prebivalište u RH

Zahtjev za prethodnu registraciju birača s prebivalištem u RH

Zahtjev za promjenu mjesta prethodne registracije birača s prebivalištem u RH

Zahtjev za odustanak od prethodne registracije birača s prebivalištem u RH

Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta

Zahtjev za upis u registar birača državljana država članica EU

Izjava – EU parlament

Zahtjev za uvid u Registar birača po čl. 25. st. 2. Zakona o registru birača

Izjava o povjerljivosti nad osobnim podacima iz čl. 25. st. 2. Zakona o registru birača

Zahtjev za uvid u Registar birača po čl. 26. Zakona o registru birača

Izjava o povjerljivosti nad osobnim podacima iz članka 26. Zakona o registru birača

Udruge građana

Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske

Popis osnivaca i osoba ovlastenih za zastupanje udruge

Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske

Zahtjev za upis u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj

Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj

Gospodarstvo

 

Obrt:

Prijava za upis u obrtni registar

Prijava za upis izdvojenog pogona u obrtni registar

Prijava za upis ortaka u obrtni registar

Prijava za upis u evidenciju i izdavanje odobrenja za obavljanje sporednog zanimanja i domaće radinosti

Zahtjev za izdavanje izvatka iz obrtnog registra

Zahtjev za izdavanje EU potvrde 

Turizam i ugostiteljstvo:

Zahtjev za izdavanje / zamjenu iskaznice turističkog vodiča 

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostitieljskih usluga u domaćinstvu

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Zahtjev za dodjelu oznake kvalitete za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu, vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta za smještaj

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju plovnog objekta

Odjava pružanja usluga u turizmu u luci nautičkog turizma, na plovnom objektu

Odjava pružanja usluga turističkog vodiča

Odjava pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 

Odjava obavljanja ugostitieljske djelatnosti u ugostitieljskom objektu

Trgovina:

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH TEHNIČKIH I DRUGIH UVJETA KOJI SE ODNOSE NA PRODAJNE OBJEKTE, OPREMU I SREDSTVA U PRODAJNIM OBJEKTIMA I UVJETA ZA PRODAJU ROBE IZVAN PRODAVAONICA

 

Promet:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Božićna drvca:

Zahtjev za upis ili promjenu u upisniku božićnih drvaca - BD-1

Evidencija o božićnim drvcima - BD-2

Dadilje:

Zahtjev za izdavanje licencije

Humanitarna pomoć

13. Zahtjev za izdavanje rjesenja kojim se odobrava prikupljanje i pruzanje humanitarne pomoci 
13 a izvjesce


14. Zahtjev za prethodnu suglasnost za povremeno prikupljanje i pruzanje humanitarne pomoci 
14 a izvjesce


15. Zahtjev za prethodnu suglasnost za organiziranje humanitarne akcije
15 a izvjesce

REGISTAR SPORTAŠA

Obrazac broj 1

Obrazac 2

Obrazovanje

Zahtjev za prijevremeni upis

Stambeno zbrinjavanje

Obr_I-0E_izjava_za_GRMAT.doc

Obr_I-0S_izjava_suvlasnika.doc

Obr_I-0V_izjava_vlasnika.doc

Obr_I-01_izjava_za_ZEM1_za_javnog_bilježnika.doc

Obr_izjava_A3.doc

Obr_izjava_A4.doc

Obr_izjava_A5.doc

Obr_ZEM1.doc

Obr_ZEM1.pdf

Obrazac ZEM1_A4.doc

Obrazac ZEM1_A4.pdf

Zahtjev_za_priznavanje_statusa_povratnika.doc

Kultura

Prijava za upis u očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba

Obrazac prijave za upis u očevidnik kazališta

Prijava za upis u upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu